Robotisering: vriend, vijand of versmelting?

© Jesse Kraal

Robotisering: vriend, vijand of versmelting?

Wat is geslaagde versmelting tussen mens en machine?

In deze talk bespreken we de kansen en gevaren van robotisering en hoe we waardevolle menselijke kwaliteiten kunnen waarborgen. Op de werkvloer, maar ook daarbuiten.

In 2018 onderzocht SETUP automatische besluitvorming. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de human-in-the-loop niet serieus wordt genomen: in steeds meer domeinen wordt een menselijke tussenkomst niet gezien als een waardevolle aanvulling op automatische systemen maar als een inefficiënte kostenpost. Vanuit deze constatering stelt SETUP nu de vraag: hoe houden we de menselijke waarde in-the-loop? We moeten menselijk kwaliteiten blijven waarderen en ervoor waken dat mensen door toenemende digitalisering niet zelf meer op machines gaan lijken. In deze talk laten we zien op welke manier de mens van waarde is in een digitaliserende machinewereld en hoe mens en machine op een geslaagde manier kunnen samenwerken.