Een slimme stad heeft slimme burgers: een kritische blik op smart cities

© Dongwei Su

Een slimme stad heeft slimme burgers: een kritische blik op smart cities

Hoe slim is een slimme stad?

Nu steeds meer steden en gemeenten worden getransformeerd tot smart cities, doen overheden en bedrijven vaker een beroep op big data en algoritmen om menselijk gedrag te monitoren, kwantificeren, voorspellen en bij te sturen. Maar hoe slim is een slimme stad waarin burgers niet meer autonoom hun leven kunnen vormgeven?

SETUP kijkt kritisch naar hedendaagse smart city ontwikkelingen en stelt dat de privacy van burgers in het gedrang komt. In deze talk leggen we uit op welke manier de vrijheid van burgers wordt aangetast en leggen we uit waar een daadwerkelijke slimme stad aan zou moeten voldoen.