De kans dat jij er bent

© Dongwei Su

De kans dat jij er bent

Een theatrale big-data-experience

Data analyse en profiling is dagelijkse kost, maar hoe werkt het precies?

De Nationale Verjaardagskalender 

Steeds meer overheden en bedrijven verzamelen op grote schaal persoonlijke data. Tegelijkertijd kwamen er in het afgelopen jaar veel databaselekken, obscure data-analyses en ethische bezwaren aan het licht. Hoe moeten we omgaan met deze ontwikkelingen, die veelal niet zichtbaar zijn? Deze ontwikkelingen vormden voor SETUP de aanleiding voor het project De Nationale Verjaardagskalender: een database met de namen, adressen en verjaardagen van Nederlanders erin. Met cadeausuggesties op basis van profiling-algoritmes. 

Een miljoen Nederlanders 

In zes hackathons verzamelde SETUP data van bijna een miljoen Nederlanders. De data is gescraped van voetbalverenigingen tot sites als Schoolbank.nl. In het begin van het project was al duidelijk dat SETUP om veiligheidsredenen de database niet openbaar kon aanbieden op het internet. 

Om toch op gecontroleerde wijze toegang te geven tot de database, is er samenwerking gezocht met theatermakers Ingrid Govers en Margit Odems. Zij hebben een interactieve performance ‘De kans dat jij er bent is ons bekend’ gemaakt die de werking van big data voor een breed publiek inzichtelijk en invoelbaar maakt. 

De kans dat je er bent op uw evenement? Dat kan! 

Neem contact op