Guest Worker

Guest Worker

De 'dirty little secret' van AI vraagt om een nieuw gesprek over de toekomst van werk, en hoe mens en machine daarin samenwerken. Met de installatie Guest Worker maken we tastbaar wat er op het spel staat.

Ruben van de Ven & Merijn van Moll

Nieuwe technologie – met name AI – zorgt voor de groei van een enorme verborgen arbeidersklasse. Een heel leger van zelfstandige en geïsoleerde online werkers, die samen de drijvende kracht achter onze slimme systemen vormen. Een leger dat we nooit aan onze deur of op het Malieveld zien en waarover nooit wordt geschreven in de succesverhalen rond nieuwe technologie. Dit is AI’s dirty little secret; er schuilt een enorme hoeveelheid mensenwerk in ogenschijnlijk geautomatiseerde systemen. Vaak slecht betaald, en bovenal laag gewaardeerd. Hoe werkt het systeem in de hand dat deze groep verborgen blijft? Wat zijn de gevolgen voor ons idee van een inclusieve arbeidsmarkt? En kunnen we hier lessen uit trekken voor de toekomstige samenwerking tussen mens en machine? We duiken in de wereld van AI’s ghost workers.

Makers

Ruben van de Ven
Merijn van Moll

Hoe werkt het?

Doordat we steeds meer taken en processen automatiseren, ontstaan er nieuwe werkvormen voor de mens. Om computers patronen te laten herkennen, is een gigantische hoeveelheid informatie nodig. Veel van die informatie kan enkel door mensen worden gemaakt. Duizenden bedrijven gebruiken diensten zoals Amazon’s Mechanical Turk om deze menselijke inschattingen te verzamelen. Denk aan het overtypen van een ingescande kassabon, het toekennen van waardeoordelen aan foto's of het invullen van een Captcha-code. Door de manier waarop deze systemen zijn ontworpen, blijft de (vaak onderbetaalde) menselijke arbeidersklasse grotendeels onzichtbaar.

De installatie Guest Worker maakt deze werkers zichtbaar, door ze hun taken real-time, in de expositieruimte, te laten uitvoeren. In een geautomatiseerd proces vraagt Guest Worker aan een menselijke werker - via Amazon's Mechanical Turk - om een vorm op het scherm na te tekenen. Het resultaat daarvan is de basis voor de volgende opdracht aan de volgende werker. Zo ontstaan er doorlopend nieuwe iteraties, met een vorm die langzaam transformeert. In deze feedback-loop wordt de menselijke hand zichtbaar. Er ontstaat een nieuw ritueel tussen de mens en machine, waarbij de geest van de werker steeds opnieuw wordt opgeroepen.

In samenwerking met