Cranky

© Sebastiaan ter Burg

Cranky

Cranky is de recruit-a-tron die mensen moet gaan aannemen in een wereld waar al het werk door hoogwaardige robottechnologie is overgenomen.

In deze installatie over de inclusieve arbeidsmarkt van de toekomst spelen Bas, Thomas en Ewoud met het idee van de kwantificeerbare mens. Cranky laat op een ludieke manier zien hoe een inclusief sollicitatieproces eruitziet in een wereld waar het meeste werk wordt gedaan door hoogwaardige robottechnologie.

De installatie vertelt het verhaal van een regering die heeft besloten dat mensen weer onderdeel moeten uitmaken van het arbeidsproces. Na jarenlange afwezigheid zou het goed voor de mens zijn om weer aan te bak te gaan, zo is het idee. Maar hoe werkt dat in een arbeidsmarkt waarin robots vrijwel alles doen? Zijn er nog wel belangrijke functies die de mens kan vervullen? Het bedrijf Corpo heeft twee mensen in dienst genomen en is op zoek naar meer personeel. Cranky is de recruit-a-tron die deze mensen moet gaan aannemen. Cranky geeft – vanuit het perspectief van de robot – de menselijke sollicitant een paar simpele opdrachten, zoals het vinden van een foute rekenkundige formule tussen een veelheid aan formules. Dit is een onmogelijke opdracht voor de mens, die liever op mens-eigen competenties beoordeeld zou worden. Cranky kan zich op zijn beurt niet voorstellen wat een mens nog kan toevoegen in een arbeidsproces waarin alle menselijke intelligentie is vervangen door kunstmatige intelligentie. Uiteindelijk ontdekt Cranky iets wat de mens uniek maakt: de kinetische energie waarmee hij de robots handmatig kan aanzwengelen. In deze installatie vervult de toeschouwer dan ook precies die taak.

Makers

Front404 (Bas van Oerle en Thomas voor 't Hekke)
Ewoud Kieft

Artikelen

In samenwerking met