Guestworker

© Sebastiaan ter Burg

Guestworker

Als mensen op machines gaan lijken: een installatie over de verborgen arbeidersklasse van mensen die 'human intelligence tasks' uitvoeren voor systemen zoals Amazon's Mechanical Turk.

Guestworker maakt deze werkers zichtbaar, door ze hun taken real-time, in de expositieruimte, te laten uitvoeren. In een geautomatiseerd proces vraagt Guestworker aan een menselijke werker om een vorm op het scherm na te tekenen. Het resultaat daarvan is de basis voor de volgende opdracht aan de volgende werker. Zo ontstaan er doorlopend nieuwe iteraties, met een vorm die langzaam transformeert. In deze feedback-loop wordt de menselijke hand zichtbaar. Er ontstaat een nieuw ritueel tussen de mens en machine, waarbij de geest van de werker steeds opnieuw wordt opgeroepen.

Makers

Ruben van de Ven
Merijn van Moll

Achtergrond

Doordat we steeds meer taken en processen automatiseren, ontstaan er nieuwe werkvormen voor de mens. Om computers patronen te laten herkennen (vaak AI genoemd) is er namelijk een gigantische hoeveelheid informatie nodig. Die kan enkel door mensen worden gemaakt. Duizenden bedrijven gebruiken diensten zoals Amazon’s Mechanical Turk om deze menselijke inschattingen te verzamelen. Het werk wordt verdeeld over tienduizenden arbeiders die de miljoenen, fragmentarische ‘human intelligence tasks’ uitvoeren.

Denk aan het overtypen van een ingescande kassabon, het toekennen van waardeoordelen aan foto's of het invullen van een Captcha-code. Het is dankzij deze systemen voor machines mogelijk geworden om heel selectief taken aan mensen te delegeren. En door de manier waarop deze systemen zijn ontworpen, blijft de (vaak onderbetaalde) menselijke arbeidersklasse grotendeels onzichtbaar.

Artikelen

In samenwerking met