Algoritmisch Historisch Museum

© Sebastiaan ter Burg

Algoritmisch Historisch Museum

De belofte is dat algoritmes de wereld eerlijker, mooier en productiever maken. Algoritmes zijn immers gemaakt van pure wiskunde. Die kennen toch geen vooroordelen?

SETUP nodigt u in dit museum uit voor een gedachte-experiment: wat zou er in voorbije eeuwen zijn gebeurd als we toen al algoritmes hadden gehad? Samen met interactive performance designer Casper de Jong (1992) werd het Algoritmisch Historisch Museum ontworpen. Bij vier periodes uit de Nederlandse geschiedenis werd een alternatieve geschiedenis geformuleerd waar algoritmes de dienst uitmaakten. Ontmoet bijvoorbeeld jouw ideale (katholieke) partner uit de jaren ‘50 in Verzuilingstinder. Of doe de jaren '20 versie van een datagedreven beroepentest, door je zielenvlek in te tekenen en deze te matchen aan de 'geschikte' zielenvlekken bij verschillende beroepen. 

Makers

SETUP
Casper de Jong

Achtergrond

Algoritmes spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven: ze bepalen wat in de schappen van de supermarkt ligt, wat voor muziek we luisteren, welke nieuwsberichten we voorgeschoteld krijgen – ze bepalen letterlijk onze blik op de wereld. Algoritmes zijn gebaseerd op enorme massa’s informatie, van wat we aanklikken op Facebook, tot het moment waarop we afhaken bij een Youtube-video. Algoritmes leren zo onze aandacht vasthouden en ons gedrag voorspellen. Ze kennen ons misschien wel beter dan we onszelf kennen.

© Sebastiaan ter Burg

Het Algoritmisch Historisch Museum wil laten zien dat algoritmes minder objectief zijn dan ze vaak worden voorgesteld. Ze zijn gebaseerd op het wereldbeeld van degenen die ze geprogrammeerd hebben en ze richten zich op wat meetbaar en voorspelbaar is in ons gedrag. Voor de uitzonderingen, voor vernieuwende ideeën, voor alles wat misschien nog veranderen kan, hebben algoritmes weinig oog. Zetten we zonder een kritische blik de sociale innovatie op slot? Worden de ‘old boys networks’ bekrachtigd en geautomatiseerd in ‘old boys algorithms’? Wiskundige Cathy O’ Neil zei het zo:

“If we allowed a model to be used for college admissions in 1870, we’d still have 0.7% of women going to college.”

Door een complex technologisch thema op deze manier te presenteren, kunnen we een bredere groep mensen meenemen in deze vraagstukken. Het museum ging in première op de Dutch Design Week in 2017 en reist sindsdien door het land, van bibliotheken en overheden tot aan festivals. In 2019 stond het museum onder andere voor een langere tijd in het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag en op de Dataweek in Breda. Ook in 2020 zal het museum weer op nieuwe locaties te vinden zijn.

Artikelen