Frictie

Nieuwe technologie gaat vaak gepaard met de belofte van frictieloosheid; zonder obstakels en spanningen het leven door.

Artikelen