Data

Dataïsme bestaat uit het geloof dat alles uiteindelijk kwantificeerbaar is. Maar in hoeverre is ons leven te vatten in data?

Artikelen

Projecten

De Sorry Encyclopedie

Een naslagwerk van verschillende typen excuses