Automatische besluitvorming

© Bart Leguijt

Automatische besluitvorming

Algoritmes in politiek perspectief

Op steeds meer plekken worden beslissingen niet door mensen, maar door algoritmen genomen.

Hoe houden we grip op deze algoritmes en met welke negatieve, onvoorziene gevolgen moeten we rekening houden? Geautomatiseerde systemen zijn niet neutraal. We onderzoeken in welke context automatische besluitvorming wordt toegepast, hoe we de macht van algoritmen in precaire contexten kunnen beperken en in hoeverre de mens betrokken blijft bij de besluitvorming.