21st century skills en onderwijs

© Dongwei Su

21st century skills en onderwijs

De toekomst van digitaal burgerschap

We bevinden ons in toenemende mate online, in een cultuur die op allerlei manieren is vervlochten met ons offline bestaan.

Dit heeft gevolgen voor hoe we onszelf online en offline presenteren en hoe we onze identiteit vormgeven. Met ons programma Next Culture onderzoeken we hoe digitale cultuur zich ontwikkelt en vertalen dit naar onderwijsprogramma’s waarin leerlingen en studenten actief aan de slag gaan met thema’s zoals digitaal burgerschap, cultureel erfgoed en creatieve technologie.