Robert Glas onderzoekt predictive policing

© Dongwei Su

Robert Glas onderzoekt predictive policing

Predictive policing en straf, boetedoening en schuld

Robert Glas is fotograaf, documentairemaker en schrijver en werkt in samenwerking met SETUP aan een onderzoek over predictive policing.

Robert focust zich in zijn onderzoek op de volgende vraag: welke gevolgen kan predictive policing hebben voor onze ideeën over straf, boetedoening en schuld? Hiervoor gaat hij in gesprek met inhoudelijke experts op dit vlak. Het onderzoek werkt toe naar een concrete manier om deze problematiek in scenario's te verkennen.