De Interdisciplinaire Leeromgeving

De Interdisciplinaire Leeromgeving

Hoe kunnen schoolgebouwen innovatie in het beroepsonderwijs faciliteren?

Binnen dit onderzoekstraject werkt SETUP op twee mbo-instellingen aan nieuwe onderwijsconcepten en concrete huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs.

Dit is een Open Oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Practoraat Zorg & (Sensor)technologie

Met steun van