SETUP en Rathenau Instituut starten tweede artist in residency

SETUP en Rathenau Instituut starten tweede artist in residency
© Nicky Liebregts
10 sep 2020

SETUP en Rathenau Instituut starten tweede artist in residency

Nicky Liebregts is de komende maanden artist in residence bij het Rathenau Instituut. Ze volgt Roos Groothuizen op. Een terug- en vooruitblik met twee makers die meewerk(t)en aan wetenschappelijk onderzoek.

Om te onderzoeken hoe artistiek en wetenschappelijk onderzoek elkaar zouden kunnen aanvullen, startten SETUP en het Rathenau Instituut in 2019 met een artist in residency bij het Rathenau Instituut. Het uitgangspunt daarbij was om niet alleen in een eindfase van een onderzoek de uitkomsten daarvan op een kunstzinnige manier te vertalen, maar om het onderzoek en de reflecties daarop gezamenlijk vorm te geven, door gedurende het gehele onderzoeksproces samen te werken. Roos Groothuizen deed dat de afgelopen twee jaar een dag per week. Werken die daaruit voortkwamen zijn de Cirkel van Innovatie in wisselwerking met het project Doelgericht Digitaliseren van het Rathenau Instituut en de game mirrorworlds, als deel van het onderzoek naar de invloed van Augmented Reality (AR) op de publieke ruimte.

De game mirrorworlds werd gebruikt als onderzoeksinstrument, waar de onderzoekers nieuwe richtingen voor het onderzoek haalden.

Met de Cirkel van Innovatie maakte Roos verschillende stadia rondom grote privacyschandalen inzichtelijk. Ze keek daarvoor eerst verder dan de tech-industrie en gebruikte het Cambridge Analytica-schandaal, de financiële crisis uit 2008 en de Deepwater Horizon olieramp uit 2010 als casussen. Daaruit bleek dat wanneer de stadia van de cirkel -van marktkans tot kritiek, regulering en excuses, zijn doorlopen het proces weer opnieuw begint. Zo krijgt de cirkel een voorspellende waarde voor nieuwe mogelijke rampen. Onderdeel van een onderzoek naar de invloed van Augmented Reality op de publieke ruimte, was Groothuizen's game mirrorworlds over de frictie tussen de echte en virtuele wereld. De game werd gebruikt als onderzoeksinstrument: studenten die het spel gespeeld hadden werd in vragenlijsten en groepsdiscussies gevraagd naar de vraagstukken die bij hen opkwamen naar aanleiding van het spelen. Uit de feedback haalden de onderzoekers nieuwe richtingen voor het onderzoek.

 
Lees het hele interview met Roos Groothuizen
Op de site van het Rathenau Instituut

Nicky Liebregts

Door grote thema's persoonlijk te maken, kunnen we zien welke vragen ze bij een brede groep mensen oproepen.

Een nieuwe samenwerking tussen SETUP en het Rathenau Instituut is ondertussen ook al van start. Om mee te werken aan een onderzoek naar Augmented Reality, is Nicky Liebregts de komende maanden twee dagen per week artist in residence bij het Rathenau Instituut. Door de steeds verdere vermenging van (veelal commerciële) virtuele realiteiten met de echte, komen publieke waarden, zoals privacy, in het geding. Nicky gaat eraan werken om deze waarden betekenis te geven op een persoonlijk niveau en zegt hierover: “Een werkelijkheid die subtiel, maar vergaand door allerlei partijen wordt beïnvloed en een verminderd gevoel van privacy daardoor zijn hele grote thema’s. Met een persoonlijke ervaring kunnen we de bezoeker laten voelen wat AR in de toekomst voor effect op hun leven kan hebben. Door grote thema's persoonlijk te maken, kunnen we zien welke vragen dat bij een brede groep mensen oproept. Die inzichten kunnen we weer meenemen naar het grotere plaatje van het onderzoek."


Meer over Nicky Liebregts
Op haar website: ncky.nl