SETUP zoekt nieuwe bestuursleden

© Sebastiaan ter Burg

Stichting SETUP zoekt nieuwe bestuursleden

Over SETUP

SETUP is het medialab voor iedereen die geïnteresseerd is in de fusie van technologie en cultuur. SETUP onderzoekt hedendaagse ontwikkelingen waaraan nieuwe technologie ten grondslag ligt. Van data-issues en robotisering tot troll-culture en internetcultuur; samen met kunstenaars en ontwerpers maakt het SETUP-team de gevolgen van deze ontwikkelingen tastbaar en invoelbaar. Dit doen ze in allerlei vormen, van lezingen tot workshops, van exposities tot mediacampagnes voor een breed publiek. Centraal staat hun ‘kritisch-hilarische’ signatuur, waarmee ze vaak de media weten te halen. Dit ontwerpende onderzoek staat aan de basis van het dienstenaanbod. SETUP biedt onder andere workshops/trainingen, adviezen en programma’s op maat aan. Daarin richt SETUP zich momenteel op drie sectoren: (VMBO) onderwijs, bibliotheken en (semi-)overheden.

In de afgelopen jaren heeft SETUP zich ontwikkeld tot een volwassen organisatie met een eigen stem. In de periode 2018-2021 wil de organisatie doorgroeien naar een stabiele projectorganisatie met een duurzaam dienstenaanbod. SETUP zoekt bestuurders die willen bijdragen aan deze ontwikkeling en daarmee het debat over de invloed van nieuwe media en technologie op de maatschappij willen stimuleren.

In verband met het vertrek van twee van onze bestuurders, zijn wij op zoek naar nieuwe bestuurders die met hun profiel een goede aanvulling zijn op het huidige bestuur en op de directie die de dagelijkse leiding voert. SETUP heeft een bestuur-directiereglement waarbij de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en directie zijn vastgelegd en zoekt bestuurders die betrokken zijn op de inhoud en als gesprekspartner, adviseur en werkgever willen optreden voor de directie.

Functieprofielen nieuwe bestuursleden

Profiel Financieel/Juridisch

 • Heeft ervaring met het opstellen en uitvoeren van een meerjarenplan van een stichting;
 • Heeft ervaring met de doorontwikkeling van organisaties op het gebied van financiën en juridische aspecten die behoren bij het besturen van een stichting.

Profiel Overheid/Subsidies

 • Is cultureel-maatschappelijk ondernemend en heeft een relevant netwerk bij overheid en diverse overheidsinstanties;
 • Heeft ervaring met het aanvragen van (Europese / onderzoeks) subsidies;
 • Heeft een netwerk bij de overheid en initiatieven die relevant zijn voor SETUP.

Profiel Bedrijfsleven (data/AI/nieuwe media)

 • Is ervaren op het gebied van de ontwikkelingen van technologie, met name Data & AI en kent de (toekomstige) raakvlakken met de maatschappelijke onderwerpen binnen commerciële organisaties;
 • Heeft een netwerk op het gebied van Data & AI en is in staat om vanuit SETUP verbinding te leggen binnen de commerciële sector;
 • Heeft ervaring met het opstellen en uitvoeren van een meerjarenplan.

We vragen en bieden

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

 • Een achtergrond heeft die past bij een van de bestuurdersprofielen;
 • Affiniteit heeft met de technologische ontwikkelingen in de samenleving;
 • Gemiddeld 6 tot 8 uur per maand beschikbaar is om de functie waar te kunnen maken;
 • Maximaal 1 uur reizen van Utrecht woont of werkt.

We bieden:

 • Een uitdagende bestuursfunctie in een interessante en maatschappelijk relevante organisatie;
 • Geen vacatie vergoeding voor onze bestuursleden;
 • Ambitieuze en betrokken collega-bestuurders en directie;
 • De mogelijkheid om samen met SETUP de wereld te veranderen.

Reageren

Indien u voldoet aan een van de profielen en interesse heeft in een van de bestuursfuncties, dan verzoeken wij uw interesse kenbaar te maken voor 1 februari 2020 via sollicitatie@setup.nl.

Meer informatie is verkrijgbaar via directeur Jelle van der Ster bereikbaar via jelle@setup.nl of via de voorzitter van het bestuur Saskia Nijs via saskia@saskianijs.com.