Nieuwe Beeldtaal voor Technologie

Samen met de Fontys Hogeschool Journalistiek en verschillende makers maken we een eind aan sci-fi clichés en angstzaaiende beelden.

Hoe maken we beeldmateriaal dat de bestaande stereotypen binnen technologie uitdaagt en een realistischer begrip van technologie mogelijk maakt? Hoe kunnen we met nieuwe, diverse beelden mensen inspireren tot een andere manier van denken en spreken over technologie? En hoe zorgen we ervoor dat beeldredacteuren en journalisten deze beelden ook daadwerkelijk gaan gebruiken?