Versmelting

Versmelting

Mens en machine zijn op allerlei manieren met elkaar versmolten

Bij de versmelting tussen mens en machine denken we meestal aan een, letterlijke vorm van versmelting waarbij we technologie in ons lichaam implanteren, maar mens en machine zijn ook op andere manieren met elkaar versmolten.

De letterlijke interpretatie van de cyborg waarbij mensen chips, elektrodes of hersencomputers in hun lichaam laten implanteren spreekt tot de verbeelding. Door deze eenzijdige focus op technologie die ons lichaam binnendringt, merken we niet dat we allang versmolten zijn met onze machines. We zijn 24/7 aangesloten op internet, communiceren met digitale assistenten en laten ons op steeds meer vlakken bijsturen door algoritmen.

Deze geestelijke manifestatie van de cyborg is in onze samenleving veel prominenter aanwezig en verdient daarom aandacht. We moeten nadenken over welke vormen van versmelting gewenst zijn en hoe we menselijke kwaliteiten blijven herkennen en waarderen. Dit doen we in 2019 met het jaarprogramma Unchained Melody.

Lees meer