Unchained Melody

Unchained Melody

Ons jaarprogramma van 2019 gaat over de versmelting tussen mens en machine.

Van harmonie tot horror: in 2019 onderzoekt SETUP wat geslaagde en minder geslaagde vormen van versmelting tussen mens en machine zijn.

Machines die ons aanvullen, aanvallen, versterken, verzwakken, verheffen, monitoren, misleiden of verleiden: de versmelting tussen mens en machine kent uiteenlopende gedaanten. In 2018 onderzocht SETUP automatische besluitvorming en kwamen we erachter dat de human-in-the-loop niet serieus wordt genomen: een menselijke tussenkomst wordt niet gezien als een waardevolle aanvulling op automatische systemen, maar als een inefficiënte kostenpost. Hoe houden we de menselijke waarde 'in-the-loop'?

De manier waarop mens en technologie met elkaar in-the-loop zitten kent uiteenlopende gedaanten, kansen en gevaren. Dat roept een aantal belangrijke vragen op die we in 2019 gaan onderzoeken. Hoe zorgen we ervoor dat mens en machine complementair aan elkaar kunnen zijn? Wat zijn wenselijke en onwenselijke vormen van versmelting? Hoe blijft de menselijke waarde in-the-loop?

Lees meer