System Level Bureaucracy

System Level Bureaucracy

Op sommige plekken worden mensen vervangen door automatische systemen.

Door de toepassing van ICT veranderen grootschalige organisaties, zoals overheden, van karakter. Loketten worden vervangen door websites, geavanceerde informatiesystemen nemen de plaats in van ambtenaren en de burger praat met een computer in plaats van een dienstverlener.

Ambtelijke tussenkomst is overbodig geworden omdat beslissingen zijn voorgeprogrammeerd via algoritmen. De macht die eerst bij de ambtenaar lag, de street-level bureaucrat, is daarmee verschoven naar degene die het computerprogramma bouwt, de system-level bureaucrat.

Lees meer