Slimme stad

Slimme stad

In een smart city worden beslissingen over onder andere verkeer, criminaliteit en welzijn genomen op basis van big data en algoritmen.

Voorbeelden van toepassingen zijn slimme lantaarnpalen, social media meldkamers en geluidssensoren die onze openbare ruimten efficiënter, groener en veiliger beloven te maken.

Smart city-toepassingen kunnen een rol spelen in de governance van steden. Maar, deze schat aan informatie moet nauwkeurig gebruikt en beschermd worden. Door het grootschalige gebruik van data waarschuwen steeds meer onderzoekers voor een blackbox-samenleving waar niemand meer weet op welke manier algoritmen besluiten nemen en op basis van welke data.

Om de stedelijke samenleving daadwerkelijk veiliger en groener te maken, moeten we kritisch nadenken over de beslissingen die we aan algoritmen willen uitbesteden, voordat techbedrijven met uitsluitend een commercieel belang zich profileren als stadsontwikkelaars. In een succesvolle smart city worden niet alleen autoriteiten slimmer, maar ook burgers.

Lees meer