Robotisering

Robotisering

Het proces waarbij steeds meer menselijke taken en werkzaamheden worden uitbesteed aan robots.

In sommige contexten is dit wenselijk, maar er zijn ook situaties waarin robotisering leidt tot een maatschappelijke discussie over de aard van werk en de toegevoegde waarde van menselijke kwaliteiten.