Profiling

Profiling

Het maken van groepsindelingen en voorspellingen wordt 'profiling' genoemd.

Overheden en bedrijven gebruiken algoritmen om patronen in de maatschappij te zien. Met analyses kunnen algoritmen mensen indelen in groepen met gemeenschappelijke kenmerken en de kans berekenen dat jij in bepaalde hokjes past.

Op grond van jouw Facebookcontacten doen bedrijven bijvoorbeeld een aanname over jouw seksuele voorkeur. Niet zozeer jouw data, maar de profielen die op basis van jouw data worden gemaakt zijn voor datahandelaren waardevol. Deze afgeleide data worden omgezet in nieuwe data, waar vervolgens weer afgeleide data van worden gemaakt.

Hoe jij op basis van jouw data wordt geclassificeerd wordt bepaald door algoritmen die een rij rekenstappen volgen, bijvoorbeeld: waarschijnlijk ben je heteroseksueel als je naar muziek X luistert, of bovenmodaal als je in postcodegebied Y woont. Deze aannames hoeven niet altijd te kloppen. Algoritmen zijn dus niet neutraal, ze bevatten morele aannames en vooroordelen.

Lees meer

Watch