Human-in-the-loop

Human-in-the-loop

De rol van de mens bij besluitvorming

Bij automatische besluitvorming worden beslissingen zonder menselijke tussenkomst genomen. Terwijl de betrokkenheid van de mens van waarde is voor contextuele besluitvorming.

Helaas wordt de human-in-the-loop niet altijd gezien als een waardevolle aanvulling op technologische systemen, maar als een inefficiënte kostenpost. Terwijl menselijke capaciteiten  belangrijk zijn om technologische systemen aan te vullen en in goede banen te leiden. Door een mens in de ‘beslissings-loop’ te houden, kunnen we fouten die in systemen zijn geslopen ondervangen.

Lees meer