Big data

Big data

Door ons massale internetgebruik laten we online, maar ook offline, steeds meer gegevens achter.

Big data is een paraplubegrip dat verwijst naar de technologie waarmee grote hoeveelheden data worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. Elke klik, swipe en like laat een digitaal spoor na en is geld waard.

Ook offline laten we sporen achter: denk bijvoorbeeld aan apparaten die verkeersstromen bijhouden. Onze data bevatten een schat aan informatie die door bedrijven en overheden worden gebruikt om onze gedragingen en voorkeuren te analyseren, voorspellen en beïnvloeden.

Door ons toenemende internetgebruik beschikken overheden en bedrijven over steeds meer gegevens. Nieuwe systemen zorgen ervoor dat deze gegevens over verschillende databases kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd. Dit gebeurt op hoge snelheid, met een grote diversiteit aan bestanden. Big data is pas waardevol wanneer gegevens worden gecombineerd. Door middel van analysetechnieken kunnen patronen en relaties worden gevonden in een grote berg data. Hiermee doen bedrijven en overheden voorspellingen over de toekomst.

Lees meer