Algoritmen

Algoritmen

Een algoritme is een set van instructies.

Deze instructies zijn vergelijkbaar met een recept, om van een bepaalde begintoestand naar een gewenste eindtoestand te komen. Gevoed met onze data, maken algoritmen berekeningen waarmee voorspellingen over ons gedrag worden gedaan.

Een algoritme bestaat uit een vaste rij rekenstappen: als aan x wordt voldaan dan is y het gevolg. Zo gebruiken overheden bijvoorbeeld algoritmen om inbraken te voorspellen en bedrijven gebruiken algoritmen om te voorspellen welke producten bij onze smaakvoorkeuren passen.

Bij de implementatie en interpretatie van onze data kunnen een aantal dingen verkeerd gaan. Zo kunnen algoritmen menselijke vooroordelen en morele aannames vastleggen in systemen, en deze op grote schaal verspreiden. Ook kunnen algoritmen verkeerde verbanden leggen en is vaak onduidelijk welke morele aannames achter de scores en keuzes van een algoritme zitten.

Wanneer een algoritme op basis van input zelfstandig kan leren, spreken we van machine learning. Het algoritme verbetert dan zichzelf, zonder menselijke tussenkomst. Daardoor ontstaat het risico dat de rekenregels niet meer transparant zijn en niet meer kunnen worden uitgelegd aan de buitenwereld.

Lees meer