AI

Artificiële Intelligentie

De eigenschap van computers om zich op basis van algoritmen ‘slimmer’ te maken.

Dit is een benadering/imitatie van menselijke intelligentie.