AI

Artificiële Intelligentie

Intelligentie is moeilijk te definiëren. Daarom bestaat er geen eenduidige definitie van wat artificiële intelligentie precies is.

Over het algemeen bedoelen we met AI: computersystemen die zelfstandig taken kunnen uitvoeren in complexe omgevingen en hun prestaties kunnen verbeteren door te leren van data. Er zijn grofweg drie manieren waarop computersystemen kunnen leren. Klik op 'lees meer' om te lezen welke.

  • 1. Supervised Learning: bij deze methode wordt de trainingsdata vooraf door programmeurs gelabeld. Bijvoorbeeld ‘dit is een hond, dat niet’. Op deze manier leren computersystemen objecten categoriseren.
  • 2. Unsupervised Learning: hier leren algoritmen om zelfstandig naar patronen te zoeken in grote hoeveelheden data zonder labels. Programmeurs geven op voorhand een bereik aan waarmee de afstand tussen de verschillende dataresultaten gemeten kan worden. Het algoritme ordent de data zodat datasets met een kleine afstand bij elkaar in een cluster komen. De muziekgenres in Spotify werken bijvoorbeeld op deze manier.
  • 3. Reinforcement Learning: Hier leren algoritmen door middel van trial and error. De voorbeelden worden niet vooraf gelabeld, maar het algoritme krijgt op basis van de resultaten achteraf feedback met een beloning als het de juiste oplossing aandraagt. AlphaGo Zero, het algoritme dat heel goed het spel Go kan spelen, is hier een voorbeeld van.
Lees meer

Watch