Leerdoelen

Dossier: 
Knuffeldrones
Inhoud: 

De lessenserie Knuffeldrones is deel van SETUP's programma Sousveillance, waarbinnen we onderzoek doen naar een maatschappij waarin we elkaar allemaal volgen, bekijken en bespioneren met nieuwe technologie. Denk aan Google Glass, Facebook, big data, smartphone camera's, en ook: drones. Big Brother krijgt allemaal little sisters! Want niet alleen de Amerikaanse NSA bespioneert: elkaar volgen, bekijken, we doen het allemaal. En we vinden het hartstikke leuk, het zit in onze aard. Vandaar dat de term surveillance inmiddels kan worden vervangen door de term sousveillance, dat vrij vertaald 'wij volgen elkaar' betekent.

Samen met specialisten brengen we deze vraagstukken over nieuwe technologie naar de belevingswereld van basisscholieren, om hen zo te kunnen betrekken in actuele debatten. 

Elkaar volgen, bekijken, we doen het allemaal!
SETUP presenteert Knuffeldrones

Aan het einde van de lessenserie hebben leerlingen geleerd:

  • Dat drones bestaan, hoe ze in de actualiteit terugkomen, en;
  • Technologische ontwikkelingen zoals drones te beoordelen in een discussie/gesprek dat opiniërend is van karakter en te reageren met argumenten;
  • Relaties te leggen tussen de werking, vorm en materiaalgebruik van een drone, en;
  • Hoe drones werken, door eenvoudige berekeningen en experimenten uit te voeren met eenheden en maten zoals omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht en snelheid;
  • Oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren en;
  • Op eigen werk en dat van anderen te reflecteren, op basis van bovenstaande aandachtspunten.