12 Apr 2024

STRP X TWIST X SETUP

Koop jouw ticket

Biedt kunstmatige intelligentie een eindeloze bron van creativiteit? Of gaan we richting een homogene beeldtaal, waarin AI onze creativiteit categoriseert en standaardiseert tot een generieke soep? Ontdek – of doorbreek – de normatieve grenzen van AI in creatief ontwerp met dit programma voor onderwijsprofessionals. Deze editie is een samenwerking tussen STRP, SintLucas en SETUP.

Tijdens deze middag stellen we de rol van AI als creatieve partner ter discussie. De afgelopen jaren zijn er enorm veel mogelijkheden ontstaan. Iedereen kan systemen als ChatGPT of Stable Diffusion gebruiken in het creatieve proces, maar leidt dat tot iets nieuws? Of werken we toe naar een ‘lege’ gestandaardiseerde (beeld)taal? We onderzoeken hoe deze grote, universele systemen aansluiten op onze lokale context van wat we mooi en betekenisvol vinden. We reflecteren ook op de normativiteit die in deze systemen verborgen zit en proberen samen de impact ervan op creativiteit en onderwijs te begrijpen. Wie of wat bepaalt wat we met Al kunnen en moeten maken?

Deze middag bestaat uit verschillende programma’s, zoals workshops, praktijkervaringen en het uitbreiden van je netwerk binnen de onderwijs- en cultuursector. We nodigen docenten, kunst- en cultuurprofessionals en docenten uit om aan dit programma deel te nemen. Na afloop ga je hopelijk met nieuwe perspectieven en inspiratie naar huis om deze inzichten samen met studenten en collega’s toe te passen in de praktijk.

Spacemakers x TWIST is een programma van STRP Educatie en SintLucas in co-creatie met SETUP, mogelijk gemaakt door Fonds Cultuurparticipatie en Fonds 21.