AI AI Barbie: Hackathon

AI AI Barbie: Hackathon
© SETUP/Waag

Donderdag 6 juni 2019

AI AI Barbie: Hackathon

Tijd
09:30-18:00
Locatie
Amsterdam | Waag
Entree
Gratis
Aanmelden

Als je speelgoed terug gaat praten: welke rol speelt AI in de opvoeding van kinderen? Tijdens de hackathon ontwikkelen we scenario's/provotypes voor verantwoord slim speelgoed.

Uit onderzoek van Stefania Druga (MIT) blijkt dat slim speelgoed meer invloed kan hebben op de morele keuzes van kinderen dan mensen dat kunnen. Dit vormt voor SETUP en Waag de aanleiding om kritisch te kijken naar de rol van artificiële intelligentie (AI) in de relatie tussen ouders en kinderen. Dit doen we op 6 juni tijdens een hackathon en publieksevent bij Waag.

Samen met Stefania Druga verkennen hoe we op een menswaardige wijze richting kunnen geven aan de rol die AI gaat spelen in de opvoeding van kinderen. Op 6 juni organiseren we een AI-hackathon voor experts en presenteren we in de avond de resultaten tijdens het AI AI Barbie event

Tijdens de hackathon gaan we met ongeveer 30 professionals uit de creatieve industrie in multidisciplinaire teams verschillende scenario’s/provotypes uitwerken voor verantwoord slim speelgoed. We werken tijdens de hackathon met het op Scratch gebaseerde platform Cognimates en verschillende soorten hardware. Aan de hand van de ‘provotypes’ (provocerende prototypes) die tijdens de hackathon worden ontwikkeld stellen we tijdens het publieksevenement de nieuwe kaders voor verantwoord gebruik van AI in speelgoed op.

Heb jij interesse in het onderwerp, vanuit technisch, ethisch, artistiek of opvoedkundig perspectief? Meld je dan aan voor de hackathon! 

Het programma

  • 09:30 – 10:00 Inloop en koffie
  • 10:00 – 11:00 Welkom en introductie Waag, SETUP, Stefania Druga
  • 11:00 – 12:00 Technische verkenning
  • 12:00 – 13:00 Open space: idee- en groepsvorming
  • 13:00 – 13:30 Lunch
  • 13:30 – 18:00 Ontwikkeling provotypes
  • 18:00 – 19:00 Diner ​

De voertaal van het programma is Engels.

Over Stefania Druga 

Stefania is geboren in Roemenië maar woont en werkt in de VS. Zij heeft gewerkt bij MIT, Google en is de oprichter van HacKIDemia in Duitsland. Directe aanleiding voor de samenwerking is haar onderzoek "My Doll Says It’s OK: Voice-Enabled Toy Influences Children’s Moral Decisions".

Stefania Druga heeft met haar onderzoek een onderbelicht aspect in het gesprek rondom slim speelgoed blootgelegd. Omdat machines menselijke eigenschappen toegeschreven krijgen, wekken ze empathie op, waarmee kinderen beïnvloed worden om hun (morele) standpunten te herzien. Daarnaast biedt het door Stefania Druga ontwikkelde platform Cognimates een manier om zelf met AI aan de slag te gaan en alternatieven te verkennen.

In dit project bundelen Waag en Medialab SETUP de krachten, ondersteund door het SIDN Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het event wordt georganiseerd in samenwerking met Stefania Druga. Haar bezoek wordt mede mogelijk gemaakt door Het Nieuwe Instituut met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Interesse in het publieksevent? Lees hier meer en koop je kaarten.

Meer weten over slim speelgoed? Lees hier een korte geschiedenis.