Leven met Algoritmen

Leven met Algoritmen
© Max Kisman

Vrijdag 25 mei 2018

Leven met Algoritmen

Tijd
19:00-22:00
Locatie
Utrecht | UCK
Entree
€ 5,00
Koop jouw ticket!

Hoe beïnvloeden algoritmen je leven en wat regelt de AVG?

Op vrijdag 25 mei organiseren medialab SETUP en het Rathenau Instituut ter gelegenheid van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een publiek debat.

Ons gedrag wordt steeds meer bepaald door algoritmen. Ze komen voor in apps en websites, maar ook overheden en bedrijven besteden steeds meer beslissingen uit aan algoritmen. Denk aan hoe de politie surveilleert, hoe de overheid bepaalt welke toeslagen je krijgt en hoe gemeenten verkeersstromen bijsturen. De AVG moet jouw gegevens beschermen tegen onwenselijke besluiten van algoritmen.

Hoe werken algoritmen precies en op welke manier beïnvloeden ze ons leven? In het debat delen experts, wetenschappers, vormgevers en kunstenaars hun perspectieven op algoritmische besluitvorming. Wat regelt de AVG en wat niet?

Sprekers

  • David Graus is data scientist bij FD Mediagroep, promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam en legt graag uit hoe algoritmes werken, wat je met algoritmes kan doen en waarom die ons leven beter kunnen maken.
  • Marlies van Eck promoveerde aan de Universiteit van Tilburg en onderzoek welke impact geautomatiseerde besluitvorming door de overheid heeft op de rechten van burgers. Ze is ook adviseur bij de belastingdienst.
  • Jurriën Hamer is rechtsfilosoof en onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Hij schreef een proefschrift over de rol van mensenrechten in de politiek en houdt zich bezig met verschillende digitaliseringsthema's, waaronder de opkomst van algoritmes en cyberoorlogsvoering.
  • Als aanvulling op de sprekers zal SETUP twee projecten uit haar jaarprogramma Civil Weapons of Math Retaliation presenteren.

Beschaafde Bits

Op de website van het Rathenau Instituut wordt dit debat ook gevoerd, in de blogserie Beschaafde Bits. Met bijdragen van onder meer het UWV, de Nationale Ombudsman en Korpschef Erik Akerboom. Lees het terug op: https://www.rathenau.nl/nl/beschaafdebits