ANBI Informatie

Inhoud: 

ANBI informatie


Stichting SETUP is opgericht op 4 april 2010. De stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen); onze werkzaamheden dienen een algemeen belang en kennen geen winstoogmerk. 

Op deze pagina hebben we de informatie verzameld ten behoeve van de ANBI-status.

# Beleidsstukken
Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
(statuten, art. 2 - laatste wijziging 1 april 2018)

1. De stichting heeft ten doel:
een mediakritische maatschappij te creëren waarin burgers genuanceerde ideeën ontwikkelen over de relatie tussen technologie en mens
2. Om haar doel te bereiken ontwikkeld de stichting projecten waarin nieuwe technologie betekenis krijgt en de deelnemers nieuwe perspectieven en vaardigheden ontwikkelen dooe onder meer:
a. publiek en makers een platform te bieden om een kritisch discours over de media praktijk te ontwikkelen;
b. het (doen) organiseren, initiëren en stimuleren van activiteiten die erop zjin gerocht een breder publiek en bedrijfsleven in contact te brengen met dit discourse en hen te ondersteunen in de duidinghiervan
c. onderzoek, ontwikkeling en meningsvorming te ondersteunen
d. een groot publiek zelf media te leren maken zodat zij meer worden dan consument;
e. waar mogelijk het ondersteunen van de (inter) nationale culturele sector met bijzondere aandacht voor de Utrechtse regio
en voorts al hetgeen meet één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de mest ruime zin van het woord.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende (culturele) instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

# Balans en jaarrekening 2017 en 2016

# De hoofdlijnen van het actuele bedrijfsplan 2017-2020

pdf
Bedrijfsplan 2017-2020 (1,2 mb)

# Beloningsbeleid van de organisatie 

pdf
Beloningsbeleid (16 kb)

# Activiteitenverslag:
Projectverslagen per jaar 


# Bestuur en Rooster van aftreden
(1e termijn 3 jaar, herkiesbaar voor een 2e termijn van wederom 3 jaar)

Saskia Nijs, voorzitter
- 1e termijn 01-04-2018 t/m 01-04-2021, herkiesbaar voor 2e termijn 01-04-2021 t/m 01-04-2024

Jiska de Ligt, secretaris
- 1e termijn 01-04-2018 t/m 01-04-2021, herkiesbaar voor 2e termijn 01-04-2021 t/m 05-10-2024

Jacqueline Stolmeijer-Arends, penningmeester
- 1e termijn 05-10-2018 t/m 05-10-2021, herkiesbaar voor 2e termijn 05-10-2021 t/m 05-10-2024

# Contactgegevens, KvK-nummer, RSIN
Stichting SETUP 
Oudegracht 167
3511 AL Utrecht

Postadres:
Postbus 138
3500 AC Utrecht
T +31 (0)30-2040201

KvK nr. 34264198
RSIN 8174.64.645

——
# Medewerkers
Medewerkerspagina