civilweapons

Inhoud: 
© Jesse Kraal

Civil Weapons of Math Retaliation

SETUP maakt zich sinds de onthullingen van Edward Snowden sterk voor digitale burgerrechten. Tussen 2014-2017 maakten we in onze activiteiten duidelijk dat privacy eigenlijk over discriminatie en gelijkwaardigheid gaat. Ook keken we naar de ‘chilling effects’ van onze datasamenleving, zoals datadiscriminatie en de reputatie economie.

Dit debat staat inmiddels op de kaart. Anno 2017 is privacy al deel van verkiezingsprogramma’s en partijen als Bits of Freedom en de Autoriteit Persoonsgegevens werken aan de vertaling naar een concreet beleid. Daarmee is de kous niet af, maar het is wel een publiek debat geworden. Echter, met de opkomst van onder andere het Internet of Things, deep learning en robotisering, ziet SETUP een nieuwe grote verschuiving aan de horizon staan. Deze zal ook weer grote maatschappelijke gevolgen met zich meebrengen.

We zien nu nog een duidelijk verschil tussen bijvoorbeeld politieagenten, de apparaten die zij inzetten om hun taken uit te voeren, en het ICT-bedrijf dat deze apparaten ontwikkelt. Maar deze werelden gaan samensmelten. Een recent voorbeeld hiervan is het voorstel van Egbert-Jan van Hasselt van de Nationale Politie. Alcohol, te hard rijden, smartphonegebruik; elke auto zou volgens hem uitgerust moeten zijn met technologie om dit gedrag automatisch te blokkeren.

Welke maatschappelijke gevolgen heeft deze transitie naar automated decision making? Komt de uitvoerende macht steeds meer in onze apparaten te zitten? Welke belangen hebben ICT-bedrijven hierin? En willen we dit?

Dit zijn relevante vragen voor de komende 15 jaar. Anders dan het debat rondom privacy, staat dit maatschappelijke debat nog in de kinderschoenen. De transitie is subtiel, waardoor weinig mensen een genuanceerde stelling kunnen innemen. SETUP pakt graag de handschoen op om deze gevestigde organisatie te worden en een maatschappelijk geluid rondom deze ethische vraagstukken te organiseren.

In 2018 wil SETUP automatische beslissingen door algoritmen onderzoeken die maatschappelijke impakt hebben én de macht van deze moraliserende algoritmen eerlijker verdelen. Zodat burgers niet alleen in bezwaar kunnen gaan tegen een besluit van een algoritme, maar ze deze algoritmen ook kunnen inzetten voor eigen empowerment. Hierbij presenteren we ons programma van 2018: Civil Weapons of Math Retaliation.

>> Klik op onderstaande link voor het volledige programma >>

© Jesse Kraal