SETUP positief beoordeeld voor Utrechtse Cultuurnota ’25-’28

  • Artikel

De Utrechtse wethouder Eva Oosters ontving vandaag het rapport van de adviescommissie voor de cultuurnota 2025-2028. SETUP, al 14 jaar in Utrecht gevestigd, deed hierin ook een aanvraag en werd positief beoordeeld.

We zijn blij met het advies dat de commissie ons heeft gegeven. Zo is de commissie “Erg enthousiast over de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het plan van SETUP. SETUP heeft een speelse, humoristische manier om serieuze onderwerpen uit te lichten en maakt daarbij goed gebruik van de functie van kunst en cultuur als aanjager van maatschappelijk debat. De missie en visie zijn helder en goed vertaald in de activiteiten en werkwijze.” Ook stelt de commissie dat “SETUP van grote betekenis voor de stad is. De organisatie startte als medialab in Utrecht en heeft, met behoud van deze wortels, inmiddels een landelijk bereik.”

Deze twee pijlers – landelijk verder groeien en het wortelen in de stad – vormen de kern van ons beleidsplan voor 2025-2028, met de titel Go Big and Go Home.

‘Go big or go home!’. In de start-up scene is het de werkwijze waar alle energie gaat naar projecten die groots en meeslepend zijn. Activiteiten die dat niet zijn of deze potentie niet hebben, worden afgestoten. Dit adagium past goed bij de ontwikkeling waar SETUP de komende cultuurperiode voor staat. Maar anders dan een dertien-in-een-dozijn startup kiezen we niet tussen groeien of thuisblijven. Go big AND go home. Het lijkt een schizofrene ambitie, maar het verwoordt zowel inhoudelijk als organisatorisch perfect waar we de komende vier jaar heen willen.

Inhoudelijk verwoordt het de paradox waar we ons als samenleving de komende jaren ‘uit moeten ontwerpen’. Want tegenover de grenzeloze mogelijkheden van de digitale wereld komen nu ook de fysieke beperkingen in zicht, van de aarde, onze gemeenschap en ons lichaam. ‘Go big and go home’ herinnert ons eraan dat we niet in een simpele tegenstelling hoeven te denken, maar juist de meervoudigheid van het bestaan op moeten zoeken. Organisatorisch staat dit thema voor onze wens om zowel lokaal ons nieuwe eigen pand op het terrein van De Nijverheid te ontwikkelen én tegelijkertijd landelijk ook flink door te groeien. Ook feliciteren we De Nijverheid, onze landsvrouwe, die eveneens positief werd beoordeeld. Daarmee krijgen zij de erkenning die ze na jaren hard werk enorm verdienen. Ook feliciteren we Sounds Like Touch met hun positieve advies, als nieuwkomer in de digitale-cultuur-sector. Toch is er niet alleen maar reden voor feest. In de breedte van deze sector zijn ook harde klappen gevallen. Daardoor maken we ons wel zorgen over het ecosysteem en de ontwikkelruimte voor makers.

We kunnen niet wachten

We hebben in de afgelopen cultuurperiode flinke stappen kunnen zetten. We openden eind vorig jaar een eigen pand om publiek te verwelkomen, werken met vaste contracten voor onze medewerkers, organiseren meer evenementen, zagen een groei in onze omzet en krijgen bovenal steeds meer erkenning voor wat we doen. Vier jaar geleden stonden we in de startblokken, nu zijn we bezig aan een sprint. We willen verder groeien, want de urgentie voor een toegankelijke, technologie-kritische blik is groter dan ooit. Elon Musk en het kabinet Schoof 1 wachten niet. Juist nu hebben we nieuwe perspectieven nodig op de maatschappelijke opgaven. Juist nu zijn er nieuwe verhalen nodig om tegenwicht te bieden aan het idee dat technologie alles wel oplost. En meer dan ooit is het nodig om diverse groepen een stem te geven in dit debat.

Vier jaar geleden kregen we de kans om onze potentie te verwezenlijken. Nu zijn we in staat om grotere projecten aan te pakken. Met deze meerjarige subsidie in de komende cultuurperiode kunnen we samen met ons publiek en onze partners nog meer impact maken. Daar kijkt iedereen bij SETUP enorm naar uit.

Wil je meer weten over SETUP? Bekijk dan ook het Jaarverslag 2023 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, waar SETUP ook door wordt ondersteund. Zij maakten een videoportret van onze organisatie, waarin je meer hoort over onze aanpak.