ANBI

Op deze pagina hebben we de informatie verzameld ten behoeve van de ANBI-status.

Stichting SETUP is opgericht op 4 april 2010. De stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen); onze werkzaamheden dienen een algemeen belang en kennen geen winstoogmerk.

Documenten

Stichting SETUP ANBI formulier 2022
Stichting SETUP Jaarverslag 2022
Stichting SETUP Jaarrekening 2022
Stichting SETUP Beleidsplan 2021-2024
Beloningsbeleid van de organisatie

Beleidsstukken

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving (statuten, art. 2 – laatste wijziging 1 april 2018).

1. De stichting heeft ten doel: een mediakritische maatschappij te creëren waarin burgers genuanceerde ideeën ontwikkelen over de relatie tussen technologie en mens

2. Om haar doel te bereiken ontwikkelt de stichting projecten waarin nieuwe technologie betekenis krijgt en deelnemers nieuwe perspectieven en vaardigheden ontwikkelen, door onder meer:
a. publiek en makers een platform te bieden om een kritisch discours over de mediapraktijk te ontwikkelen;
b. het organiseren, initiëren en stimuleren van activiteiten die erop zijn gericht een breder publiek en bedrijfsleven in contact te brengen met dit discours en hen te ondersteunen in de duiding hiervan;
c. onderzoek, ontwikkeling en meningsvorming te ondersteunen;
d. een groot publiek zelf media te leren maken zodat zij meer worden dan consument;
e. waar mogelijk het ondersteunen van de (inter)nationale culturele sector met bijzondere aandacht voor de Utrechtse regio (in de meest ruime zin van het woord).

3. De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende (culturele) instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Bestuur en rooster van aftreden

(1e termijn 3 jaar, herkiesbaar voor een 2e en 3e termijn van 3 jaar)

Saskia Nijs (voorzitter)
2e termijn 01-04-2021 t/m 01-04-2024, herkiesbaar voor 3e termijn 01-04-2024 t/m 01-04-2027.

Ignace Konig (penningmeester)
2e termijn 11-06-2022 t/m 11-06-2025, herkiesbaar voor 3e termijn 11-06-2025 t/m 11-06-2028.

David Graus (secretaris)
1e termijn 26-06-2020 t/m 26-06-2023, herkiesbaar voor 2de termijn 26-06-2023 t/m 26-06-2026

Gonny Vink (algemeen bestuurslid)
1e termijn 26-06-2020 t/m 26-06-2023, herkiesbaar voor 2de termijn 26-06-2023 t/m 26-06-2026

Klaas Hernamdt (algemeen bestuurslid)
1e termijn 26-06-2020 t/m 26-06-2023, herkiesbaar voor 2de termijn 26-06-2023 t/m 26-06-2026

Sascha Janssen (algemeen bestuurslid)
1e termijn 30-08-2023 t/m 30-08-2025, herkiesbaar voor 2de termijn 30-08-2025 t/m 30-08-2027

Frank van Mil (algemeen bestuurslid)
1e termijn 30-08-2023 t/m 30-08-2025, herkiesbaar voor 2de termijn 30-08-2025 t/m 30-08-2027

Contactgegevens, KvK-nummer, RSIN

Stichting SETUP
Nijverheidskade 13
3534 AZ Utrecht

Postadres:
Postbus 138
3500 AC Utrecht
T +31 (0)30-2040201

KvK nr. 34264198
RSIN 8174.64.645